O projektu
> Historie projektu
> Záměr a cíle projektu
> Letošní ročník

letak

Záměr a cíle projektu


Výchozí problém:Nacházíme se v regionu, z něhož po 2. světové válce byla většina obyvatel tehdejších Sudet vystěhována. Např. v naší obci - Horním Maršově (dnes 1050 obyvatel) - zůstala pouhá 4% původních obyvatel. Posléze byla obec dosídlena obyvateli z nejrůznějších částí republiky, s různým sociálním postavením, často bez vztahu ke zdejší krajině a bez znalosti místní historie a tradic, což se dlouhou dobu projevovalo častou fluktuací obyvatelstva, malým zájmem o veřejné věci, o údržbu místních památek a o kulturní a společenský život.

Záměr:

„Otevřené muzeum“ je otevřenou, živou, kulturní platformou, která vytváří projekty v různých kontextech a na různých místech po celé obci. (Pivovar, náměstí, obecní úřad, fara, vinotéka Nade dnem, louka Havranka atd.)

Otevřené muzeum je oživením, zpřítomněním genia loci místa Horního Maršova. Cílem projektu je především vzbudit zájem lidí o místo, kde žijí. Projekt slouží k zastavení, zamyšlení, ale i ke vzájemné komunikaci a navázání dialogu.

Cíle projektu:

  • Přispět k pocitu jedinečnosti místní historie a k sounáležitosti obyvatel naší obce s místem, kde žijí
  • Zvýšit zájem veřejnosti o místní kulturní dědictví
  • Oživit lokální kulturně-historické památky v naší obci a do tohoto oživení zapojit jak místní obyvatele a širší veřejnost, tak mladé kreativní umělce
  • Motivovat obyvatele k tomu, aby se oni sami podíleli na tom, jak bude jejich obec vypadat, co se v ní bude dít a kam bude směřovat
  • Netradičním pojetím přispět k revitalizaci kultury a tradic v dané oblasti
  • Vytvořit prostor pro otevřený a tvůrčí dialog mezi dvěma odlišnými komunitami i generacemi
  • Umožnit mladým umělcům, aby dané místo reflektovali ve své tvorbě


Nahoru
Hlavní partneři
Znak obce Horní Maršov

[CNW:Counter]